top of page

PAISAJE Y DESARROLLO LOCAL    PAISAIA ETA TOKI-GARAPENA

ARAUDI S.L.P. realiza intervenciones paisajísticas tanto en suelo urbano como no urbanizable, colaborando en equipos multidisciplinares.
ARAUDI SLPk paisaia-jarduerak egiten ditu hiri-lurzoruan zein lurzoru urbanizaezinean, eta diziplina anitzeko taldeetan lankidetzan arituz

Guías, Catálogos e itinerarios paisajísticos.

Restauración paisajística integral.

Proyectos y dirección de obra.

Diseño de parques y jardines urbanos públicos y privados.

Intervenciones blandas en suelo no urbanizable.

Catálogos y Directrices del Paisaje.

Planes de Acción del Paisaje.

Estudios de integración paisajística.

Divulgación del paisaje.

Implementación y diseño de actuaciones de desarrollo local.

Gidak, katalogoak eta paisaia-ibilbideak.

Paisaia-leheneratze integrala.

Proiektuak eta obra-zuzendaritza.

Hiri-parke eta -lorategi publiko eta pribatuak diseinatzea.

 

Jarduketa bigunak lurzoru urbanizaezinean.

Paisaiaren Katalogoak eta Gidalerroak.

Paisaiaren Ekintza Planak.

Paisaia Integratzeko Azterlanak.

Paisaiaren dibulgazioa.

Toki-garapeneko jarduerak inplementatzea eta diseinatzea.

bottom of page